מוצר נוסף בהצלחה

סינון

מחיר

"כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן `אשריך וטוב לך`, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". (פרקי אבות)


מלחיות מכסף טהור 925 עבודת יד מפארות את שולחן השבת, מהדירות את הבית והופכות את מצוות "המוציא לחם מן הארץ" לחגיגה

סינון
₪699.00
₪699.00