מוצר נוסף בהצלחה

סינון

מחיר

אמרו חכמים שחובה ליטול ידיים לפני ברכת המזון,

ונטילה זו נקראת 'מים אחרונים'.

וטעם הנטילה, מפני שהיו משתמשים במלח סדומית שעלול לסמא

את העיניים (חולין קה, א-ב). ועוד אמרו, שישנה מצווה ליטול ידיים לפני ברכת המזון,

כדי להתקדש לקראת הברכה, שאין ראוי לומר את ברכת המזון כשהידיים מזוהמות משיירי המאכלים.

אף שחובה ליטול 'מים אחרונים', אין מברכים על נטילה זו, כיוון שעיקר התקנה כדי למנוע סכנה, ואין מברכים על הסרת סכנה. והמקובלים הוסיפו למצווה טעם על פי הסוד, שעל ידי 'מים אחרונים' מסירים את הזוהמה, שהיא חלק הסטרא אחרא, ועל ידי כך האדם מוגן מן הקיטרוג .

סינון
₪1,299.00
₪1,299.00
₪1,449.00
₪1,449.00