מוצר נוסף בהצלחה

סינון

מחיר


מצוות הצדקה היא מן המצוות הגדולות שבתורה, ואמרו עליה חכמים:
"שקולה צדקה כנגד כל המצוות" (ב"ב ט, א).
והנותן צדקה מתדבק במידתו של הקב"ה שמחייה ומפרנס את ברואיו.
וכיוון שהצדקה מוסיפה חיים לעולם לכן היא מצילה מן המיתה,
שנאמר: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב).

סינון
₪1,799.00
₪1,799.00
₪1,899.00 ₪3,290.00
₪1,899.00 ₪3,290.00