מוצר נוסף בהצלחה

סינון

מחיר

"זה אלי ואנוהו"
חז"ל דרשו (מסכת שבת קלג ע"ב) על הפסוק: "זה אלי ואנוהו",
התנאֵה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה - בדיו נאה, בקולמוס נאה ובסופר אומן.
על כן, מצוה רבה להדר ולהדליק בחנוכיה יפה עד מאוד. ומי שיכול להדליק בחנוכיה של זהב, שהיא הדומה למנורה שהדליקו בה בבית המקדש, תבוא עליו ברכה.
ומי שאין באפשרותו, ידליק בחנוכיית כסף טהור וכל המרבה להדר במצוה ולעשותה יפה יותר, הרי זה משובח.
החנוכיות שלנו מיועדות להדלקה בשמן ו/או בנרות.


סינון
₪3,990.00
₪3,990.00
₪2,890.00
₪2,890.00